O nás

Lékař:

MUDr. Lenka Hustáková, vedoucí lékař ordinace

 • 1979 – 1985 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, všeobecné lékařství
 • 1992 atestace 1. stupně z pediatrie
 • 1985 – 1992 lékař dětské odd. NsP Havířov
 • 1993 – lékař v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Šabrata Orlová
 • od r. 1994- praktický lékař pro děti a dorost – soukromá ordinace, Havířov, M. Kudeříkové 14
 • Přednášková činnost pro lékaře a veřejnost
 • od r. 2002 přednášky pro těhotné dvakrát ročně v NsP Havířov
 • od. r. 2004 odborné přednášky z pediatrie, chirurgie, endokrinologie, ORL… pro rodiče dětských pacientů
 • Odborné vzdělávání
 • pravidelná účast na lékařských kongresech a seminářích
 • účast na mezinárodních lékařských vzdělávacích akcích
 • studijní pobyty v zahraničí
 • účast v mezinárodní multicentrické studii pod záštitou Unesco POET 2001-2003, OKAH 2005-2014
 • Vdaná, 3 děti

MUDr. Růžena Kutějová, spolupracující lékař (genetik, pediatr)

 

Zdravotní sestra:

Jana Surovcová, zdravotní sestra s registrací

 • Osvědčení k výkonu povolání zdravotní sestry bez odborného dohledu
 • Studium na Střední zdravotnické škole v Karviné
 • Praxe u lůžka interní oddělení NsP Karviná
 • Jednotka intenzivní péče NsP Karviná
 • Od roku 2007 ordinace pro děti a dorost MUDr. Hustákové
 • Odborné vzdělávání
 • pravidelná účast na pediatrických kongresech a seminářích
 • účast na mezinárodních lékařských vzdělávacích akcích
 • Odborné stáže
 • Vdaná, 3 děti